KHUYẾN MÃI ĐẦU NĂM

 Thời gian áp dụng từ ngày 15/03/2018 đến 31/03/2018

1. KH mua 3Kg Rong Mứt Biển, đươc tặng 1Kg Rong Nho Tươi

2. KH mua 5Kg Rong Nho Tươi, được tặng thêm 1Kg.

3. KH mua 10kg Bột Rong Biển SPA, đươc tặng 1Kg Bùn Khoáng SPA.

Lưu ý: Ngân Sách có hạn nên CTKM  có thể kết thúc trước ngày 31/03/2018

Liên hệ Hotline: 0938.054.054