Miếng Rong Làm Sushi Rong biển khô – Miếng rong biển làm sushi loại 50 miếng

Rong biển khô – Miếng rong biển làm sushi loại 50 miếng

Giới thiệu: Rong biển khô – Miếng rong biển làm sushi loại 50 miếngMIẾNG RONG BIỂN LÀM SUSHI LOẠI 50 MIẾNG

Giá online: 150.000 đồng/bịch

Giao hàng miễn phí KV. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

 


Gửi bài viết này qua yahoo, skype, gtalk ...
   Từ khóa:

Có thể bạn quan tâm ?


MIẾNG RONG BIỂN LÀM SUSHI LOẠI 50 MIẾNG

Giá online: 150.000 đồng/bịch

Giao hàng miễn phí KV. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

 

-->