Từ khóa "Nhiều kẻ kích động công nhân trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc"